no HD illustration available

Dianthus andrzejowskianus Kulcz.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 6 : p. 815, t. 51, fig. 6 (1934-1964)
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available