no HD illustration available

6 541945 Hylotelephium pallescens (Freyn) H. Ohba (Freyn) H. Ohba [Sedum pallescens Freyn]
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 9 : p. 59, t. 4, fig. 2 (1934-1964)
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available