Euphorbia monostyla Prokh.
      
no HD illustration available (m3)
2 423116 Euphorbia monostyla Prokh. Euphorbiaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 14 : p. 415, t. 21, fig. 6 (1934-1964)