Trapa maleevii V.N.Vassil.
Komarov (Komorov), V.L., Flora of the U.S.S.R. (1934-1964)
Fl. URSS

vol. 15
t. 33 p. 657 f. 2
<        >        navigate through volume

Trapa maleevii V.N.Vassil.


name cited:
Trapa maleevii V.N.Vassil.
name recognized:
Trapa maleevii V.N.Vassil.
family: Trapaceae
epithet: maleevii

Illustration contributed by:
Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=403429
contact about this record
synonyms:
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
2 1025610 Trapa maleevii V.N.Vassil.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 15 : p. 657, t. 33, fig. 2 (1934-1964)