Onobrychis altissima Grossh.
      
no HD illustration available (m3)
2 714826 Onobrychis altissima Grossh. Papilionaceae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 13 : p. 333, t. 16, fig. 7 (1934-1964)