Eryngium octophyllum Korovin [ Eryngium mirandum Bobrov]
      
no HD illustration available (m3)
6 405678 Eryngium octophyllum Korovin Umbelliferae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 16 : p. 81, t. 4, fig. 6 (1934-1964)