no HD illustration available (m2)
12 1016539 Thymus talijevii Klokov & Des.-Shost.
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 21 : p. 553, t. 30, fig. 5 (1934-1964)