Thymus talijevii Klokov & Des.-Shost. [ Thymus binervulatus Klokov & Des.-Shost.]
      
no HD illustration available (m3)
12 1016539 Thymus talijevii Klokov & Des.-Shost. Labiatae
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 21 : p. 553, t. 30, fig. 5 (1934-1964)