Zygostates linearisepala (Senghas) Toscano [ Zygostates leptosepala Toscano & L.Kollman]
      
   click thumbnail(s) to enlarge
ID illustration
451452
ID publication
23639
ID volume
206671
code scanning institute
scanning institute
URL volume
ID species cited
1084392
species cited
Zygostates leptosepala Toscano & L.Kollman
ID basionym cited
1084392
basionym cited
Zygostates leptosepala Toscano & L.Kollman
ID species recognized
1084395
species recognized
Zygostates linearisepala (Senghas) Toscano
ID basionym recognized
350649
basionym recognized
Dipteranthus linearisepalus Senghas
ID genus cited
11079
genus cited
Zygostates
ID genus recognized
11079
genus recognized
Zygostates
Zygostates linearisepala (Senghas) Toscano [1]
 
Orchidaceae - Epidendroideae - Maxillarieae - Ornithocephalinae
vernacular names


Zygostates Lindl. [13]
Kew Bull., vol. 52 : p. 241, fig. 1 (1997) [S. Stuart-Smith] [147]
drawing: S. Stuart-Smith [35]
epithet recognized species: linearisepalus,-a,-um [0]
epithet cited species: leptosepalus,-a,-um [9]
Illustration contributed by:

6 1084395 Zygostates linearisepala (Senghas) Toscano [125 350649 Dipteranthus linearisepalus Senghas] Orchidaceae
Kew Bull., vol. 52 : p. 241, fig. 1 (1997) [S. Stuart-Smith]