Kleinia neriifolia Haw. [ Cacalia kleinia L.]
Candolle, A.P. de, Redouté, P.J., Plantarum Historia Succulentarum (Plantes grasses) (1798-1837)
Pl. Hist. Succ.

vol. 1 (1799)
t. 12
<        >        navigate through volume
name recognized:
575845 Kleinia neriifolia Haw.

name cited:
170730 Cacalia kleinia L.

drawing: P.J. Redouté
family: Compositae
epithet cited: kleinius,-a,-um

epithet recognized: neriifolius,-a,-um

link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=47987
contact about this record


heterotypic synonyms:
Cacalia kleinia L.; Cacalia terminalis Salisb.; Senecio kleinia (L.) Less.;
no full size  illustration available (3a)