Oxalis pes-caprae L. [ Oxalis cernua L.]
Jacquin, N.J. von, Oxalis, Monographia iconibus illustrata (1794)
Oxalis

(1794)
t. 6
<        >        navigate through volume

Oxalis pes-caprae L.


name cited:
Oxalis cernua L.
name recognized:
Oxalis pes-caprae L.
family: Oxalidaceae
subfamily: Oxalidoideae
epithet cited: cernuus,-a,-um

epithet recognized: pes-caprae

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=85229
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Bolboxalis cernua (Thunb.) Small; Oxalis burmannii Jacq.; Oxalis cernua L.; Oxalis cernua Thunb.; Oxalis concinna Salisb.; Oxalis ehrenbergii Schltdl.; Oxalis grandiflora Arechav.; Oxalis kuibisensis R. Knuth; Oxalis lybica Viv.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
5 732702 Oxalis pes-caprae L.
N.J. von Jacquin, Oxalis: t. 6 (1794)