Oxalis fabifolia Jacq. [ Oxalis asinina Jacq.]
Jacquin, N.J. von, Oxalis, Monographia iconibus illustrata (1794)
Oxalis

(1794)
t. 24
<        >        navigate through volume
name recognized:
732024 Oxalis fabifolia Jacq.

name cited:
731569 Oxalis asinina Jacq.

family: Oxalidaceae
subfamily: Oxalidoideae
epithet cited: asininus,-a,-um

epithet recognized: fabifolius,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=85247
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Oxalis asinina Jacq.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
6 732024 Oxalis fabifolia Jacq. Jacq. [Oxalis asinina Jacq.]
N.J. von Jacquin, Oxalis: t. 24 (1794)