Oxalis fabifolia Jacq.
Jacquin, N.J. von, Oxalis, Monographia iconibus illustrata (1794)
Oxalis

(1794)
t. 27
<        >        navigate through volume

Oxalis fabifolia Jacq.


name cited:
Oxalis fabifolia Jacq.
family: Oxalidaceae
subfamily: Oxalidoideae
epithet: fabifolius,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=85250
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Oxalis asinina Jacq.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
2 732024 Oxalis fabifolia Jacq.
N.J. von Jacquin, Oxalis: t. 27 (1794)