Oxalis purpurea Thunb. [ Oxalis sanguinea Jacq.]
Jacquin, N.J. von, Oxalis, Monographia iconibus illustrata (1794)
Oxalis

(1794)
t. 29
<        >        navigate through volume
name recognized:
732827 Oxalis purpurea Thunb.

name cited:
732940 Oxalis sanguinea Jacq.

family: Oxalidaceae
subfamily: Oxalidoideae
epithet cited: sanguineus,-a,-um

epithet recognized: purpureus,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=85252
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Oxalis aemula Schltr. ex R. Knuth; Oxalis breviscapa Jacq.; Oxalis decipiens Progel; Oxalis humilis Thunb.; Oxalis laburnifolia Jacq.; Oxalis sanguinea Jacq.; Oxalis strictophylla Sonder;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available
6 732827 Oxalis purpurea Thunb. Thunb. [Oxalis sanguinea Jacq.]
N.J. von Jacquin, Oxalis: t. 29 (1794)