Oxalis luederitzii Schinz [ Oxalis pusilla R. Knuth]
Jacquin, N.J. von, Oxalis, Monographia iconibus illustrata (1794)
Oxalis

(1794)
t. 42
<        >        navigate through volume

Oxalis luederitzii Schinz


name cited:
Oxalis pusilla R. Knuth
name recognized:
Oxalis luederitzii Schinz
family: Oxalidaceae
subfamily: Oxalidoideae
epithet cited: pusillus,-a,-um

epithet recognized: luederitzii

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=85265
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Oxalis halenbergensis Dinter; Oxalis kubusensis R. Knuth; Oxalis pusilla R. Knuth;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
6 732412 Oxalis luederitzii Schinz
N.J. von Jacquin, Oxalis: t. 42 (1794)