Oxalis floribunda Lehm. [ Oxalis sericea L.f.]
Jacquin, N.J. von, Oxalis, Monographia iconibus illustrata (1794)
Oxalis

(1794)
t. 77 f. 1
<        >        navigate through volume

Oxalis floribunda Lehm.


name cited:
Oxalis sericea L.f.
name recognized:
Oxalis floribunda Lehm.
family: Oxalidaceae
subfamily: Oxalidoideae
epithet cited: sericeus,-a,-um

epithet recognized: floribundus,-a,-um

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=85300
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Oxalis arechavaletae Herter; Oxalis glandulosa LarraƱaga; Oxalis martii Lodd.; Oxalis sericea (Progel) Arechav.;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
16 732053 Oxalis floribunda Lehm. [181 732987 Oxalis sericea L.f.]
N.J. von Jacquin, Oxalis: t. 77, fig. 1 (1794)